G4-9

G4-9 Velikost organizacije (število zaposlenih, število dejavnosti, prihodki od prodaje, [...]