G4-26

G4-26 Pristopi pri vključevanju deležnikov, vključno s pogostostjo sodelovanja po [...]