G4-20

G4-20 Zamejitve bistvenih vidikov znotraj organizacije V okviru kazalnika poročamo [...]