G4-SO1 Pri deležu aktivnosti, pri katerih je bila vključena lokalna skupnost, so bili preverjeni določeni vplivi in narejeni razvojni programi

Ključni deležniki

Dejavnost Slovenskih železnic zadeva izjemno širok krog deležnikov. Logistične dejavnosti so ožilje delovanja gospodarstva pa tudi državljanov. Potniški promet zadeva praktično vsakega državljana. Upravljanje infrastrukture je temeljnega pomena za državo in številne lokalne skupnosti. Celotna dejavnost pa se prek vprašanj varnosti, okolja, mobilnosti in razvojnega potenciala Slovenije dotika delovanj mnogih deležniških skupin, tako institucionalnih kot civilnih. Slovenske železnice z vsemi ohranjajo in razvijajo konstruktivne odnose.

Zemljevid deležnikov in sodelovanje z deležniki

Odnosi s ključnimi deležniki so podrobneje razkriti v Poslovnem poročilu, poročilih po dejavnostih in po ključnih aktivnostih.

Izjava o upravljanju družbe

Točke 6.4.1, 6.7 in 6.8:

Nadzorni svet ni pripravil kompetenčnega profila za člane nadzornega sveta in nima nominacijske komisije. Družba je v 100-odstotni neposredni lasti Republike Slovenije, zato je imenovanje članov nadzornega sveta v pristojnosti ustanovitelja družbe, ki imenuje člane nadzornega sveta v skladu s predpisi in svojimi notranjimi akti.

Delovanje skupščine in njene ključne pristojnosti, opis pravic delničarjev in način uveljavljanja njihovih pravicg

Družba je ustanovljena v pravnoorganizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo. Edini družbenik družbe je Republika Slovenija, ki ji pripada poslovni delež v celoti.

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) v enoosebnih družbah z omejeno odgovornostjo vse najpomembnejše odločitve v družbi, določene v Zakonu o gospodarskih družbah in aktu o ustanovitvi družbe, sprejema ustanovitelj. Funkcijo ustanovitelja družbe opravlja Slovenski državni holding, d. d.

Ustanovitelj ima tako vse pristojnosti skupščine, samostojno pa odloča o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi, sprejemu letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila, če ju ni potrdil nadzorni svet družbe ali če poslovodstvo in nadzorni svet prepustita odločitev o njunem sprejemanju ustanovitelju, uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube, podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in poslovodstvu oziroma posameznim članom teh dveh organov, vračanju naknadnih vplačil, politiki prejemkov članov poslovodstva na predlog nadzornega sveta in ob predhodnem soglasju vlade kot skupščine ustanovitelja, statusnih spremembah in prenehanju družbe, spremembah osnovnega kapitala družbe, imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, razen tistih, ki jih izvoli svet delavcev, plačilu članom nadzornega sveta, imenovanju revizorja družbe na predlog nadzornega sveta, zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem in drugih zadevah v skladu z njegovimi pristojnostmi, kot izhajajo iz veljavne zakonodaje in akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o.

Seje ustanovitelja potekajo skladno z njegovimi notranjimi akti.

Upravljanje odvisnih družb

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe imata tudi ključno vlogo pri upravljanju odvisnih družb.

Skupino Slovenske železnice poleg družbe Slovenske železnice, d. o. o., sestavljajo tudi odvisne družbe SŽ–Infrastruktura, d. o. o., SŽ–Potniški promet, d. o. o., SŽ–Tovorni promet, d. o. o., SŽ–VIT, d. o. o., SŽ–ŽIP, storitve, d. o. o., Prometni institut Ljubljana, d. o. o., SŽ–Železniško gradbeno podjetje, d. d., SŽ–Železniška tiskarna Ljubljana, d. d., in Fersped, d. o. o., v katerih ima družba Slovenske železnice, d. o. o., stoodstotni ali večinski delež, ter odvisne družbe, v katerih imajo navedene odvisne družbe stoodstotni ali večinski delež.

Ta podjetja zagotavljajo vzdrževanje javne železniške infrastrukture in upravljanje z njo, vodenje železniškega prometa, prevažanje potnikov in blaga po javni železniški infrastrukturi, vleko vlakov in tehnično vagonsko dejavnost kot temeljne dejavnosti ter druge storitve in spremljajoče in dopolnilne dejavnosti, potrebne za nemoteno in/ali kakovostno opravljanje temeljnih dejavnosti.

Sodelovanje s širšim okoljem

V skupini Slovenske železnice se zavedamo svoje vloge v družbi, ki jo imamo tako kot ponudnik storitev mobilnosti in kot podjetje, ki prispeva svoj delež k razvoju družbe. Podpiramo zamisli, ki vračajo dobro in koristijo družbi ter zaposlenim v skupini in upokojenim železničarjem. Na Slovenskih železnicah redno pripravljamo raznolike dogodke, podpiramo veliko kulturnih in športnih dejavnosti, ki skrbijo za udejanjanje družbene odgovornosti podjetja.

V nadaljevanju predstavljamo posamezne dejavnosti, ki podpirajo razvoj družbe.

Spodbujanje kulture in športa ter krepitev kulturne dediščine

V Železniškem muzeju Slovenskih železnic večkrat na leto pripravljamo posebne dogodke za ljubitelje železnic, v zadnjem letu pa smo posebno pozornost namenili družinam in poleg številnih vsebin za odrasle pripravili tudi animacijo in več vsebin, namenjenih otrokom. V Muzeju v Ljubljani smo v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije poleti pripravili tudi športne igre za najmlajše − Mini olimpijado. Otroci so spoznavali različne športne discipline, velik poudarek pa je bil na predstavitvi olimpijskega gibanja in fair play protokola.

Slovenske železnice dejavno sponzorirajo različna kulturna in umetniška društva ter skrbijo za razvoj kulture, umetnosti in ohranjanje bogate slovenske kulturne dediščine. Pod okriljem Slovenskih železnic deluje več kulturnih društev, med njimi pa sta najuspešnejša Železniško kulturno društvo Tine Rožanc in Godba Slovenskih železnic. Društvi sta svojo kakovost že večkrat dokazali na mednarodni ravni in na najvišjih tekmovanjih v Sloveniji. S koncerti, nastopi in drugimi prireditvami širita pozitivno podobo podjetja v javnosti in sta kulturna ambasadorja našega podjetja. S svojo virtuoznostjo in znanjem, ki ga pomagajo razvijati Slovenske železnice, člani društev redno sodelujejo na samostojnih projektih, na prireditvah v podjetju in na državni ravni ter s tem širijo bogato kulturno dediščino.

Slovenske železnice so 6. septembra postale generalni pokrovitelj hokejskega kluba Olimpija. Podjetja v skupini Slovenske železnice so slovenski hokej podpirala že v preteklih letih, s čimer neposredno pomagajo razvoju slovenskega hokeja.

V začetku leta smo podprli brezplačne smučarske šole, ki so jih pod geslom Šolar na smuči pripravili na smučiščih Krvavec, Rogla, Mariborsko Pohorje, Vogel in Cerkno. Ambasador projekta je bil nekdanji vrhunski alpski smučar Jure Košir, častni pokrovitelj projekta pa predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Preventivne akcije


Veliko pozornosti namenjamo dobrim medosebnim odnosom, zdravemu življenjskemu slogu ter povečevanju kakovosti življenja naših zaposlenih in njihovih družin, zato smo sodelovali pri vseslovenski akciji Ustavi se! Med akcijo smo partnerji in am

basadorji opozarjali na prehiter tempo življenja in spodbujali zaposlene ter naše potnike in poslovne partnerje k iskanju priložnosti za izboljšanje kakovosti bivanja in razmišljanju o njih.

V svoje projekte in akcije dejavno vključujemo uporabnike naših storitev, potnike in poslovne partnerje. Na prvi šolski dan smo začeli dve preventivni akciji, Varna pot v šolo z vlakom in Proti nepravilnemu prečkanju proge, ki sta po vsej Sloveniji potekali en teden. Ob začetku novega šolskega leta smo poostrili tudi druge varnostne ukrepe, pri tem pa posebno pozornost namenili tistim, ki so se prvič v šolo podali z vlakom.

Mobilnost za krepitev turizma

Slovenske železnice redno finančno podpirajo neprofitne organizacije in pripravljajo številne dobrodelne vožnje z vlakom in druge projekte. Skozi vse leto so tako pripravili več dobrodelnih voženj z vlaki ter se sredi decembra z veseljem pridružili akciji Božiček za en dan, v kateri prostovoljci obdarujejo socialno ogrožene otroke po vsej Sloveniji. Železničarji smo v akciji sodelovali že drugo leto zapored in tudi tokrat pomagali s skladiščenjem in prevozom darilc s kombiji po vsej Sloveniji.

Decembra se je po vsej Sloveniji z vlakom vozil Božiček ter razveseljeval otroke in njihove starše. Poleg voženj, ki smo jih že četrto leto zapored pripravili za otroke železničarjev, pa smo 28 voženj z Božičkovimi vlaki v različne slovenske kraje namenili tudi drugim potnikom. Božiček in škratje so otrokom delili sladkarije in darila (igro spomin z motivi slovenskih vlakov), ki so jih izdelali v podjetju SŽ–ŽIP. Z Božičkovimi vlaki se je prepeljalo več kot 6.000 potnikov, največ doslej. Že sedmo leto zapored pa so potnike na vlakih v celjsko Pravljično deželo navduševale tudi pravljične vile. V Pravljično deželo je decembra pripeljalo kar 15 pravljičnih vlakov, ti pa so prvič vozili tudi iz Zagreba. V partnerstvu s Sava Hoteli Bled smo vsak decembrski konec tedna ter na dva decembrska praznična dneva popestrili potovanje na vlaku med postajama Nova Gorica in Bled Jezero s pravljično junakinjo Muco Copatarico.

S posebnimi vožnjami krepimo turistično ponudbo in krepimo razvoj kulture po različnih slovenskih mestih. Eden od takih projektov je z vlakom po Deželi Celjski, ki je skupni projekt Slovenskih železnic, Zavoda za kulturne prireditve in turizma Celeia ter enaindvajsetih občin v tem delu Slovenije.

Leta 2017 smo Slovenske železnice, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev GZS ter Združenje za promet GZS v okviru prireditve Branje je najlepše potovanje gostili evropsko komisarko za promet Violeto Bulc. Komisarka je z uglednimi slovenskimi literati naključnim potnikom brala na vlaku med Ljubljano in Postojno. Prireditev je bila v okviru kampanje Slovenija bere.

V Medvodah smo odprli prenovljeno železniško postajo. Gre za prvi primer, ko lokalna skupnost prevzema skrbništvo in upravljanje postajne stavbe. Podpisan je bil sporazum o sodelovanju, ki bo utemeljil usmerjeno sodelovanje pri razvoju turizma in javnega potniškega prometa v občini.

Povezovanje mobilnosti s pomembnejšimi dogodki

Že tradicionalno v sodelovanju z Ljubljana Festivalom pripravljamo ponudbo potovanj z vlakom na prireditve Ljubljana Festivala. Slovenske železnice ponujajo prevoz tudi ob pomembnih športnih dogodkih, tako so na uradni sprejem slovenske košarkarske reprezentance, ki je dan prej zmagala na evropskem prvenstvu v Turčiji, 18. septembra z vse Slovenije brezplačno peljali vse potnike, ki so na prodajna mesta prišli z navijaškimi rekviziti. Na sprejem se je z vlakom pripeljalo kar pet tisoč navijačev.

V Parku vojaške zgodovine Pivka so med Festivalom vojaške zgodovine, ki so ga pripravljali med 11. in 17. septembrom, predstavili obnovljeno železniško kompozicijo iz druge svetovne vojne. Kompozicija, ki so jo Parku podarile Slovenske železnice, je dobila novo oznako 52 4936 in je največji ter najtežji muzejski eksponat v Parku vojaške zgodovine.