G4-LA6 Stopnja poškodb pri delu

Zaposleni (Poškodbe pri delu)

Leta 2017 se je v skupini Slovenske železnice zgodilo 173 poškodb pri opravljanju dela, kar je 42 poškodb več kot leta 2016, ko se je zgodilo 131 poškodb. Primerjava poškodb pri delu od leta 2012 kaže trend zniževanja. Smrtnih in hujših poškodb leta 2017 ni bilo. Vse poškodbe, ki so se zgodile leta 2017, so bile lažje in so posledica predvsem nepazljivosti in povečanega obsega dela.

Leta 2017 je bilo v skupini Slovenske železnice 4.575 izgubljenih delovnih dni zaradi poškodb pri delu, kar je 1.582 izgubljenih delovnih dni več kot leta 2016, ko je bilo 2.993 izgubljenih delovnih dni.

Primerjava izgubljenih delovnih dni od leta 2012 kaže rahel trend zniževanja.