G4-LA16 Število zaznanih, prejetih in rešenih pritožb v zvezi z delovnimi praksami v poročanem obdobju

Zaposleni (Skrb za zaposlene)

V skupini skladno z delovnopravno zakonodajo rešujemo primere tožb ali zahtev za odpravo kršitev. Leta 2017 je potekalo 31 sodnih postopkov iz delovnih razmerij, od tega se je pravnomočno končalo 11 postopkov. Vloženih je bilo sedem zahtev za varstvo pravic, ki so bile rešene.