G4-56 Opis vrednot, načel, standardov in načel ravnanja, kot so kodeksi ravnanja in etični kodeksi

Strateške dejavnosti skupine Slovenske železnice

Logistika in mobilnost

Tovorni promet: prevoz tovora (konvencionalni, kombinirani transport), logistika (špedicija, tovorni terminali in distribucija).

Potniški promet: železniški potniški promet, avtobusni prevoz.

Vleka in tehnika: vleka, pregledi in vzdrževanje železniških vozil.

Upravljanje JŽI (javna železniška infrastruktura)/IJPP (integrirani javni potniški promet): vzdrževanje infrastrukture, vodenje železniškega prometa, upravljanje IJPP.

Gradbeništvo: inženiring, obnove in novogradnje železniške infrastrukture.

Podporne dejavnosti strateškim dejavnostim: podporne poslovne storitve, upravljanje nepremičnin, vzdrževanje objektov, čiščenje, varovanje, tiskanje, raziskave in razvoj

1. Sklicevanje na kodeks upravljanja

Za družbo sta od 1. januarja do 31. decembra 2017 veljala Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, sprejeta maja 2017.

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga sta dostopna na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d. d.

 2. Izjava o spoštovanju določb Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in odstopanja od kodeksa ter odstopanja od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

2.1. Družba Slovenske železnice, d. o. o., s posameznimi odstopanji, ki so pojasnjena v nadaljevanju, spoštuje Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.