G4-31 Kontaktni podatki za vprašanja v zvezi s poročilom

Temeljni podatki

Drugi podatki o družbi

Glavna dejavnost:

70.100 (Dejavnost uprav podjetij)

Certifikat kakovosti:

ISO 9001:2015, januar 2018

Okoljski certifikat:

ISO 14001:2004, januar 2018

Vložna številka:

10537000

Matična številka:

5142733000

Davčna številka:

SI18190995

Kontakt za informacije o letnem poročilu:

Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana

Štabna služba za marketing in odnose z javnostmi