G4-3  Ime organizacije

Temeljni podatki

Naziv družbe:

Slovenske železnice, d. o. o.

Naslov:

Kolodvorska ulica 11

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon:

+386 (01) 291 40 00

Elektronska pošta:

info@slo–zeleznice.si

Spletna stran:

www.slo–zeleznice.si