G4-27 Ključne teme in vprašanja, izpostavljena v procesu sodelovanja z deležniki, in kako se je organizacija nanje odzivala, tudi prek svojega poročanja

Ključni deležniki

Dejavnost Slovenskih železnic zadeva izjemno širok krog deležnikov. Logistične dejavnosti so ožilje delovanja gospodarstva pa tudi državljanov. Potniški promet zadeva praktično vsakega državljana. Upravljanje infrastrukture je temeljnega pomena za državo in številne lokalne skupnosti. Celotna dejavnost pa se prek vprašanj varnosti, okolja, mobilnosti in razvojnega potenciala Slovenije dotika delovanj mnogih deležniških skupin, tako institucionalnih kot civilnih. Slovenske železnice z vsemi ohranjajo in razvijajo konstruktivne odnose.

Zemljevid deležnikov in sodelovanje z deležniki

Odnosi s ključnimi deležniki so podrobneje razkriti v Poslovnem poročilu, poročilih po dejavnostih in po ključnih aktivnostih.