G4-15 Kodeksi in podpisana načela

Razkrivamo kodekse, ki se vežejo na upravljanje družbe. V prihodnje načrtujemo popis tudi preostalih kodeksov, ki veljajo v skupini.

Izjava o upravljanju družbe

Sklicevanje na kodeks upravljanja

Za družbo sta od 1. januarja do 31. decembra 2017 veljala Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, sprejeta maja 2017.

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga sta dostopna na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Izjava o spoštovanju določb Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in odstopanja od kodeksa ter odstopanja od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

2.1. Družba Slovenske železnice, d. o. o., s posameznimi odstopanji, ki so pojasnjena v nadaljevanju, spoštuje Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

2.2. Družba Slovenske železnice, d. o. o., s posameznimi odstopanji, ki so navedena v nadaljevanju, spoštujejo sprejeta Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, sprejeta maja 2017 in objavljena na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d. d.