G4-11 Delež zaposlenih po kolektivni pogodbi

Zaposleni (struktura zaposlenih)

Po Kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa (KPDŽP) je bilo leta 2017 zaposlenih 98,4 % delavcev.